Piwnica na wsi: jak to zrobić i co trzeba wiedzieć

Czy na miejscu można zrobić osobną piwnicę?

Obowiązujące przepisy nie zabraniają budowy piwnic wolnostojących, ale określają pewne warunki, których należy przestrzegać przy wyborze projektu piwnicy i jej miejsca. Lokalizacja piwnicy na miejscu jest regulowana przez SP 53.13330.2001 (zaktualizowane wydanie SNiP 30-02-97). Zgodnie z tym dokumentem budynek powinien znajdować się w odległości co najmniej 1 m od granicy sąsiedniego terenu, a jeśli na dachu piwnicy występuje szeroki (ponad 50 cm) okap, odległość mierzona będzie od niej, a nie od ściany. Odległość piwnicy od czerwonej linii ulicy lub podjazdu wynosi co najmniej 5 m, czerwoną linię ulicy przyjmuje się jako granicę wzdłuż linii ogrodzenia odcinków. Oddalenie piwnicy od budynku mieszkalnego nie jest szczegółowo określone w dokumentach regulacyjnych. Ważne do zapamiętania,że oprócz spółki joint venture (SNiP) obowiązuje również statut spółki ogrodniczej lub wspólnoty właścicieli nieruchomości w Twojej wiosce - mogą istnieć dodatkowe warunki umieszczania budynków na działkach.

Piwnica na wsi

Wysoka woda gruntowa i piwnica

Głównym czynnikiem wpływającym na możliwość budowy piwnicy jest poziom wód gruntowych, a nie średnia, ale brana jest pod uwagę jej najwyższa ocena, na przykład po wiosennej powodzi. Optymalna wysokość piwnicy to 1,8 m, konstrukcja jej dna najlepiej usytuować co najmniej 70–100 cm nad granicą wód gruntowych, tak aby w przypadku ustawienia blisko siebie zorganizowanie „klasycznej” piwnicy całkowicie zasypanej mogło być niemożliwe lub niezwykle trudne.

W takiej sytuacji lepiej jest preferować częściowo zakopane (płytkie), w których od 1/2 do 2/3 konstrukcji znajduje się nad ziemią, a ściany tylne i boczne są sztucznie zasypane ziemią. Warto zauważyć, że jest nie tylko tańszy, ale także wygodniejszy w użyciu, ponieważ skrzynek ze zbiorami nie trzeba wnosić po schodach. Jeśli woda gruntowa jest tak blisko, że nawet budowa częściowo zakopanej piwnicy staje się ryzykowna, jedyną pozostałą opcją jest gotowa piwnica z tworzywa sztucznego. Takie konstrukcje są produkowane przemysłowo i faktycznie są uszczelnione, ale ich ceny są dość wysokie, wymagają podstawy w postaci jednej lub kilku płyt betonowych, a trwałość konstrukcji jest silnie uzależniona od integralności instalatorów.

Częściowo zakopana piwnica

Jak powstaje piwnica

Wybierając materiał na piwnicę, należy wziąć pod uwagę właściwości gleby. Na falujących glebach lepiej jest preferować beton, ponieważ mniej trwałe materiały mogą zapaść się podczas zimowego zamarzania gleby. Drewno nie nadaje się na materiał do piwnicy: jest wrażliwe na wilgoć i może gnić. Wielkość wykopu na piwnicę powinna być taka, aby podczas wznoszenia ścian można było uzyskać do nich dostęp z zewnątrz. Dno wykopu jest pokryte warstwami kruszonego kamienia i piasku, ubijane, a następnie podłoże wylewa się gorącym bitumem lub układa się folię hydroizolacyjną. Na podłożu tworzy się monolityczną podbudowę betonową o grubości 6-10 cm, po wyschnięciu betonu (7-9 dni) wznoszenie ścian. Na zewnątrz należy wykonać hydroizolację, najczęściej do tego używają materiałów powłokowych o warstwie co najmniej 2 mm.W niektórych przypadkach na hydroizolację mocowane są płyty z ekstrudowanej pianki polistyrenowej (EPS), które chronią ją przed uszkodzeniem i utrzymują mikroklimat w piwnicy. Strop piwnicy należy zaizolować, aby zapobiec kondensacji. Podczas zasypywania wykopu pożądane jest utworzenie drenażowej warstwy tłucznia lub żwiru. Na glebach gliniastych o gęstej strukturze po zasypaniu zaleca się zorganizowanie ślepego obszaru o tej samej szerokości co wnęka wykopu. Jeśli piwnica jest pół-głęboka, wówczas poziome listwy są wypychane na ściany powyżej poziomu gruntu: jest to konieczne, aby po wypełnieniu ścian ziemią nie osiadła. Zaleca się, aby dekoracja wnętrza piwnicy była wykonana z materiałów łatwych do czyszczenia, nie wchłaniających wilgoci i można je dezynfekować.

Konstrukcja piwnicy

Wentylacja piwnicy

To jeden z najważniejszych punktów: w przypadku braku lub niewystarczającej wentylacji w piwnicy gromadzi się nadmiar wilgoci, która sprzyja rozwojowi grzybów i bakterii. Aby zapewnić optymalną wentylację piwnicy, zaleca się zainstalowanie dwóch rur: rury zasilającej, której dolny koniec znajduje się na poziomie 50-60 cm od podłogi, i rury wydechowej - pod sufitem. Górny koniec komina powinien znajdować się wyżej niż kalenica dachu piwnicy; w celu ochrony przed opadami atmosferycznymi można na nim zamontować głowicę. Przekrój rur do piwnicy o powierzchni do 9 m2 wynosi 12 mm.

Co to jest piwnica i jak jest urządzona

Piwnica to konstrukcja (zwykle w postaci małego domu) nad dołem piwnicznym.

Powstaje po zakończeniu wszystkich prac przy budowie samej piwnicy. Wielkość piwnicy nie jest w żaden sposób regulowana: może mieć wystarczającą powierzchnię, aby służyć jako pełnoprawna oficyna. W każdym razie powierzchnia piwnicy powinna być większa niż powierzchnia podłogi piwnicy - aby chronić ją przed opadami atmosferycznymi.

Piwnica

Zalecane

Jak prawidłowo używać mocznika w ogrodzie i ogrodzie
Sadzonki papryki w domu. Klasa mistrzowska
Feijoa: korzystne właściwości i pyszne przepisy